Mar 2, 2021

DoktorTakvimi.com’a gelen yorumlar hakkında sık sorulan sorular

Yorumlarını okuyan hekim

Türkiye’nin en büyük online sağlık platformu olan DoktorTakvimi.com için hasta ve danışan görüşleri, yorumları oldukça önemlidir. Hasta ve danışanlar sitemizde yer alan binlerce hekime ve uzmana dair yorum ve değerlendirme yapmaktadırlar. Yorum ve değerlendirme sistemine katkıda bulunmak isteyen hasta ve danışanların bunları yapmak için sistem üzerinden randevu almış olması ya da Facebook hesapları ile kayıt oluşturmuş olması gerekmektedir. Bu yazımızda son günlerde sizlerden gelen birkaç soruya yanıt vermeye çalışacağız.

DoktorTakvimi.com’a gelen yorumlar herhangi bir değerlendirmeden geçiyor mu?

Sistemimize gelen yorumlar moderatörlerimiz tarafından kontrol edildikten sonra yayına alınmaktadır. Herhangi bir şekilde hakaret içeren yorum var ise yayına alınmamakta ve yorumu yapan kişiye bu ifadeleri kaldırması ve yorumu tekrar düzenlemesi için geri gönderilmektedir. 

Kullanıcıların, hekimlerin/uzmanların haberi olmadan profillerine  yorum girmesinin hukuki sorumluluğu var mıdır?

Hekimlerin/Uzmanların herhangi bir izni olmadan sistemimize yorum eklenebilmektedir. Bunun hukuki olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 21. maddesinden doğan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Bu maddeye göre herkes hukuksal olarak suç içermeyen düşüncesini belirtmekte özgürdür. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi uyarınca; Yer sağlayıcı olan şirketimizin, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmak gibi bir yükümlülüğü olmamaktadır. Bu maddeye rağmen doktortakvimi.com, hekimlerimizin/uzmanlarımızın ve kullanıcılarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmaması açısından yorumları kontrol ettikten sonra yayına almaktadır.

Hangi yorumlar yayından kaldırılmaktadır?

 

Hekimler/Uzmanlar yorumların kaldırılması için şikayet et butonundan yorumun kaldırılması için istekte bulunabilirler. Bu süreçten sonra moderatörlerimiz, yorumu yapan kullanıcıya 7 gün içerisinde yorumu tekrar onaylaması için mail gönderir. Şayet hasta/danışan yorumunu onaylamazsa yorum yayından kaldırılır. Kullanıcı yorumu 7 gün içerisinde onaylar ise ve yorumda herhangi bir hakaret, kurallarımıza uymayan bir ifade yoksa; yorum yayında kalmaya devam eder.

 

Detayları öğrenmek istiyorum >>

 

Şirket prensiplerimiz gereği 5651 sayılı Kanun uyarınca, içeriğin kaldırılmasını gerektirir nitelikteki hasta/danışan görüşleri hariç olmak üzere; hastaların/danışanların olumlu veya olumsuz yorumlarına, memnuniyetsizliklerine ilişkin geri bildirimlerine müdahale edilmemektedir.      

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi uyarınca; Yer sağlayıcı olan şirketimizin, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmak gibi bir yükümlülüğü olmamakla birlikte, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği aynı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda;

* İlgili kanunun 8. maddesine göre, İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

1a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

suçları.

1b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar

* Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılmasına ilişkin 8/A maddesine göre; Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçının varlığı halinde içeriğin çıkartılması söz konusu olmaktadır.

* İlgili kanunun 9. maddesine göre ise, İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde içeriğin yayından çıkarılması söz konusu olabilmektedir.