Mar 2, 2021

Bir hekim/uzman internette yer almalı mı?

hekim/uzman internette yer almalı mı

İnternet özellikle son yıllarda hayatımızın çok büyük bir kısmını kaplamakta. Alınacak hizmet ne olursa olsun kişilerin internette araştırma yapma eğilimleri değişmez. Sağlık araması yapan hastalarda/danışanlarda da bu durum, hizmeti almadan önce detaylı bir araştırma süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum da hizmeti almayı düşünen insanlar için hekimlerin/uzmanların online olarak görünür olmaları gerekliliğini ortaya çıkarır.

Online görünürlük bir kişi ya da kurumun internet üzerinde var olması, arama sayfalarında üstlerde listelenmesi ile ilgili bir kavramdır. Online görünürlük bakımından güçlü olan bir internet sitesinin ziyaretçi rakamları daha fazla olmaktadır.

Online görünürlüğü kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: İnternette bir site, platform veya sosyal medya aracılığı ile varlık göstermek, her gün Türkiye’de Google ve diğer arama motorlarında gösterilen milyonlarca arama sonucu içerisinde bulunmak ve ulaşılabilir olmak, faaliyet gösterilen alana ve uzmanlığa ait anahtar kelimelerin arama sonuçlarında yer almak, arama motorlarında konu ile ilgili nitelikli arayanlara ulaşmak, internet kullanıcıları ile soru ve yorum gibi etkileşimler aracılığıyla iletişim içerisinde olmak.

Online Görünürlük Hekimler ve Uzmanlar İçin Neden Önemlidir?

Ülkemizdeki artan internet kullanım oranı ile birlikte her sektörden kullanıcılar günümüzde birçok işlemi online olarak yapmakta. Bu durum, ülkemizde dijitalleşme sürecinin ne kadar hızlı geliştiğinin sergilenmesi açısından önemlidir. Dijitalleşme süreci sağlık sektöründe de giderek yaygınlaşmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu MHRS sisteminin ve sağlık içerikli sitelerin kullanımının artmaya başlamasıyla beraber kullanıcıların sağlık araması davranışlarında da değişiklikler oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre evden İnternete erişim imkanı %88,3'e ulaştı. TÜİK’in araştırmasından çıkan sonuçlara göre; Türkiye’de internet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2019 yılının son üç ayında internet kullanan bireylerin %93,9’u sosyal medyada profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşırken, bunu %69,8 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, %69,3 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %65 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama takip etti.

Bu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye’de internete olan rağbet gittikçe artmakta ve kullanıcılar sağlık araştırması yapmak için de interneti çok sık bir şekilde kullanabilmektedir. İnternet kullanıcılarının %69,3’ü online sağlık araştırması yapmakta ve hekim/uzman aramaktadır.

Bunun yanında online görünürlük hastaların/danışanların istediği zaman size ulaşmaları olarak da algılanmaktadır. Ne var ki, tamamen sizin kontrolünüzde olan online görünürlüğünüzün sınırlarını yine siz belirlersiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz istatistikler dahilinde sizi online kanallarda arayan hastaların/danışanların karşısına nasıl çıkacağınız tamamen sizin tanımladığınız bir çerçevede olmalıdır. Regülasyonlara uygunluk olarak kimi hekimler/uzmanlar tarafından tartışmaya açık olan bu konunun belirlenen kurallar dahilinde yapıldığında hiçbir negatif etkisine rastlanılmamaktadır.

Türkiye’de Sağlık Alanındaki Online Arama Alışkanlıkları

Türkiye’de sağlık alanında arama yapan kullanıcılar genellikle anahtar kelimeler üzerinden arama yapılmaktadır. Arama türleri olarak, genel sağlık bilgi araştırması, uzmanlık alanlarındaki araştırmalar, operasyon ve tedavi yöntemi aramaları, hekim/ uzman ve kurum ismi aramaları vb. aramalar yer almaktadır.

Örneğin; “İzmir Kulak Burun Boğaz Doktoru” “Ankara Burun Estetiği Doktoru”

Yukarıda belirtmiş olduğumuz arama davranışları gösteriyor ki, sağlık araması yapan kullanıcıların çoğu anahtar kelimeler üzerinden bu aramaları gerçekleştirmektedir. Yapılan bu sağlık aramalarının sonuçlarında yer almak ise online görünürlük olarak tanımlanmaktadır.