Tem 27, 2022

5 Farklı Hasta/Danışan Tipi ve Psikolojisi

Hasta-Psikolojisi
Sağlıkla ilgili araştırmalar yapılırken hasta özellikleri hakkında düşünüldüğünde hayati istatistikler, tıbbi geçmiş ve genetik yapı gibi şeyleri düşünmeye eğilimliyiz. Hastaların bireysel psikolojisi, karakter özellikleri genellikle göz ardı ediliyor. Genel olarak sorunların veya hastalıkların çözümünde hastaların değerlerini, ilgi alanlarını ve yaşam tarzlarını bilerek buna uygun davranmak, onları gerçekten neyin motive ettiğini ve etkilediğini bilmek gerekli. Bunlara uygun bir program geliştirmekse hasta psikolojisini doğru yöneterek çok daha etkili bir sonuç almayı beraberinde getirir. 

Hastaları/danışanları hastalıklarından bağımsız olarak kişiliklerine göre belirli kategorilere ayırarak yönetmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Hangi hastaya nasıl davranmanız gerektiğini, teşhis ve tedavi uygulamalarında nasıl bir yol izleyebileceğinizi küçük bir gözlem ile analiz edebilirsiniz. 

Hasta tiplerine göre aksiyon aldığınızda hem onların psikolojilerini çok daha iyi yönetebilir hem de hasta ile en verimli iletişimi kurabilirsiniz. Hastalarla en verimli iletişimi kurabilmek adına tanımanız gereken 5 hasta tipini sizlerle paylaştık, keyifli okumalar. 

Bağımsız Şüpheci 

En zor hasta/danışan tiplerinden birisidir. Size karşı ve genel olarak her şeye karşı şüpheci yaklaşırlar. Bunun nedenlerinden biri, bu tür hastaların genellikle teşhis veya tedavi seçeneklerini öğrendikten sonra kendi görüşlerini oluşturması ve bunlara güvenmesidir.

Bu tip hastalar uzmanların/doktorların söylediklerindense kendi vardıkları sonuca güvenmeyi seçiyorlar ve önerilere karşı mesafeli duruyorlar. Daha farklı görüşler aramaya başladıklarında ise araştırmacı profile geçiş yapma olasılıkları artıyor. 

Araştırmacı

Araştırmacı kişiliğe sahip hastaların görüşleri olumsuz olmak zorunda değildir ancak onlar en iyi yöntemi, en iyi doktoru en iyi tedaviyi sürekli olarak araştırırlar. Bu uzunca zaman alan bir süreçtir ve bu süreçte en yeni araştırmalara sizden bile daha fazla hakim olabilirler. 

Bu tür bir hasta, genellikle araştırmalarının sağlık profesyonelleri ile daha meslektaşlar arası bir ilişkiye sahip olma hakkı verdiği duygusundan dolayı alınacak kararlarda kesinlikle söz sahibi olmayı bekler.

Bu tip hastaların araştırma yapmalarına izin vermek ve bunları dinlemek, önemsemek oldukça işe yarar. Onun fikir ve görüşlerine önem verdiğinizi göstererek açık fikirli davranarak gönüllerini kazanabilirsiniz. 

Pasif Bağımlı

Şüphecinin aksine, pasif hasta sağlık hizmeti kararlarının tüm yönlerini tıp profesyonellerinin ellerine bırakmayı tercih eder. Bu tür bir hasta, körü körüne inanç veya uyuşukluktan çok, dürüstçe hemşiresinin, pratisyen hemşiresinin veya doktorunun en iyisini bildiğini hisseder. Herhangi bir konuda itiraz etmeyi akıllarından dahi geçirmezler. 


İlaç, tedavi ve en son araştırmalar her zamankinden daha karmaşık ve hazır hale geldiğinden, bu tip hastaların tedavi risklerini ve faydalarını kavramaya veya tartışmaya çok az ilgisi vardır veya hiç ilgisi yoktur. Tıp uzmanlarının, pasif bağımlı hastanın “bağımlı” kısmının çok fazla soru sorarak doktoru, uzmanı veya hemşireyi boğacak kadar bağımlı ve kendi sağlığı hakkında pasif kalmaması için biraz dikkatli olmaları gerekebilir. 

Esnek

Etkileşim için belki de en verimli hasta olan bu pratik kişinin, tıp uzmanlarıyla uzun vadeli bir ilişki kurmaya veya duygusal destek toplamaya hiç ilgisi yoktur. Genellikle nadiren sağlık ihtiyaçları vardır, yalnızca acil tıbbi ihtiyaçları olduğunda bir doktora görünürler.

Tıppa karşı bu uzak duruşları, sağlık sektörüne karşı önyargılı olmaları onları bütçe ile ilgili kararlar almaya ve sağlığı ikinci plana atmaya itebilir. Bu tip hastaları sıkmamakta ancak sağlığın önemini bir şekilde kavratmaya çalışmakta fayda var. 

Açık Fikirli - Gezgin 

Bu kişi teşhis ve tedaviyi, doktor ve hasta arasında sağlam bir duygusal desteğe sahip dürüst bir ortaklık olarak görür. Bu hasta, şifanın potansiyel ruhsal alemini keşfetmek istemeye daha yatkındır ve tıbbı bir bilimden çok bir sanat olarak görür.

Bilgi ve ilgiye aç oldukları için her yöne çekilebilirler. Ayrıca sizden sağlık sürecini kapsamlı bir şekilde açıklamanızı ve kendi uygulamaları ile alternatif tedaviler arasındaki boşluğu doldurmasını isteyebilirler. Bu anlamda oldukça yorucu ve mesai harcanması gereken hasta tipleridirler. 

Hastaların/Danışanların karakterini çözümlemek onlara yaklaşımınızın ve psikolojilerinin yönetiminin en önemli adımıdır. Tanı aşamasından tedavi ya da program bitişine kadar size yardımcı olacak ve hastaların/danışanların yönetimini genel olarak kolaylaştıracaktır.